การปลูกพืชซ้ำที่

     การปลูกพืชซ้ำๆ กันติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ปุ๋ยหรือธาตุอาหารพืชและอินทรียวัถุที่มีอยู่ในดินก็จะค่อยๆหมดไป ทั้งที่ติดไปกับผลผลิตและการสลายตัวตามธรรมชาติ จึงต้องเติมปุ๋ยลงไปในดิน เพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับการเจริญเติบโต ในปัจจุบันนี้มีการปรับพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อปุ๋ย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น เช่น พันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่ไม่ไวต่อแสงสามารถปลูกได้ทั้งปี ลำต้นเตี้ย จะให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกเฉพาะข้าวนาปี มีผู้กล่าวอ้างกันอยู่เสมอว่าสมัยโบราณ ปลูกข้าวโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยนั้น เพราะพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยแม้จะใส่ปุ๋ยมากผลผลิตก็ไม่เพิ่มขึ้น ล้มง่ายหากใส่ปุ๋ยมากเกินไป โดยเฉพาะถ้าเป็นป่าเปิดใหม่ มีอินทรียวัตถุสูง ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยมากนัก หรือการเพาะปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือนก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มผลผลิต ไม่ต้องใช้ปุ๋ยมาก หากเป็นการเพาะปลูกเพื่อขาย ก็ต้องเพิ่มผลผลิตให้สูงมากขึ้น จะช่วยลดต้นทุนให้น้อยลงได้จึงคุ้มค่าในการผลิต ดังนั้น บริษัท workpoint group เพื่อการเกษตรได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึง“คุณภาพของปุ๋ย”เป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกษตรกรไทยได้นำปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: