ตารางการเปรียบเทียบ ปุ๋ย

คุณสมบัติ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
ธาตุอาหารพืชทั้งหมด13ธาตุ มีครบถ้วน มีไม่ครบ มีครบ
ธาตุอาหารพืชหลัก3ธาตุ มีครบ มีครบ มีครบ
ธาตุอาหารพืชรอง3ธาตุ มีครบ ไม่ครบ แล้วแต่ตรา มีครบ
ธาตุอาหารพืชเสริม7ธาตุ มีครบ ไม่มี มีครบ
อินทรียวัตถุ Organic Matter (OM) มีมาก ไม่มี มีมาก
ฮิวมัส Humus มีมาก ไม่มี มีมาก
ผสมดิน แล้วแต่ตรา ส่วนใหญ่ผสมดิน ผสมดินขาวเพื่อปั้นเม็ด แล้วแต่ตรา ส่วนใหญ่ผสมดิน
มีสูตรปุ๋ย มีสูตร มีสูตร ไม่มีสูตร
การปลดปล่อยธาตุอาหาร รวดเร็ว รวดเร็ว ค่อยๆปล่อย
การละลายของปุ๋ย ไม่เร็วไป ไม่ช้าไป เร็วมาก ช้า
ระยะเวลาที่ปุ๋ยอยู่ในดิน อยู่นาน ไม่นาน อยู่นาน
โอกาสที่ธาตุอาหารจะสูญเสียในอากาศ น้อยมาก มาก น้อยมาก
การให้ผลผลิตในระยะสั้น ให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตต่ำ
การให้ผลผลิตในระยะยาว ให้ผลผลิตสูงมาก ให้ผลผลิตต่ำลง มากขึ้นแต่ยังต่ำ
ผลต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน ไม่มีผลเสีย มีผลเสีย ไม่มีผลเสีย
ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ดีขึ้น แย่ลง ดีขึ้น
ผลต่อคุณสมบัติกายภาพของดิน ดีขึ้น แย่ลง ดีขึ้น
สภาพเมื่อดินแห้ง ร่วนซุย เป็นก้อนแข็ง ร่วนซุย
สภาพเมื่อดินเปียก นุ่ม เหนียว นุ่ม
การอุ้มน้ำของดิน ดีมาก ไม่ดี ดีมาก
การไหลซึมน้ำของดิน ดีมาก ไม่ดี ดีมาก
การถ่ายเทอากาศ ดีมาก ไม่ดี ดีมาก
การปรับปรุงดินในระยะยาว ดีขึ้น แย่ลง ดีขึ้น
ผลต่อคุณสมบัติทางชีวภาพของดิน จุลินทรีย์มากขึ้น จุลินทรีย์น้อยลง จุลินทรีย์มากขึ้น
การต้านทานโรคพืช ต้านทานได้มาก ไม่ีต้านทาน ต้านทาน
มีอาหารของจุลินทรีย์ที่ดี มี ไม่มี มี
การสร้างอาหารของจุลินทรีย์ มีมาก ไม่มี มีมาก
จุลินทรีย์สร้างอาหารให้พืชต่อ มีมาก ไม่มี มีมาก
การฟื้นฟูสภาพ พืชใกล้ตาย ฟื้นฟูได้ รวดเร็ว ไม่ฟื้นฟู ฟื้นฟูได้ แต่ช้า
การใช้งาน ง่าย ง่าย ง่าย,ยาก
ใช้กับเครื่องพ่นปุ๋ย ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้,ไม่ได้
การคลุกเคล้าปุ๋ยก่อนใช้ ไม่ต้อง แล้วแต่ตรา แล้วแต่ตรา
ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ เท่าปุ๋ยเคมี เท่าปุ๋ยเคมี มากกว่าปุ๋ยเคมี
ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ในระยะยาว ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง
วัชพืช หรือ พืชอื่นๆที่ติดมา ไม่มี ไม่มี อาจมี
วิธีการใช้ ให้ได้ผลที่ดีที่สุด ใช้เดี่ยวๆได้ ใช้ควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมี
ราคา เหมาะสม สูง ต่ำ
ราคาเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้ ถูกมาก ปานกลางถึงแพง ปานกลางถึงแพง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: