ผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 6 – 3 – 3 

สูตรบำรุงต้นและใบ เร่งการเจริญเติบโต โดยมีธาตุอาหารหลัก  และธาตุอาหารรองครบถ้วน  ใช้ได้ทั้งนาข้าว  พืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเร่งการสร้างราก และทำใบชุดใหม่ สร้างลำต้นให้แข็งแรง

ชนิดพืช ประโยชน์ อัตราการใช้ กก.ต่อไร่
ยางและปาล์มขนาดเล็ก ก่อนเก็บผลผลิต เพื่อเร่งการสร้างราก และทำใบชุดใหม่ สร้างลำต้นให้แข็งแรง ½ หรือ 1 กก./ต้น
นาข้าว ทั้งนาปีและนาปรัง ช่วงเร่งต้น     หว่านให้ทั่วช่วงเริ่มตั้งตัวช่วงเร่งรวง     หว่านให้ทั่วช่วงเริ่มตั้งท้อง 50 – 100 กก.ต่อไร่
อ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอ เร่งการเติบโตสามารถใช้ทดแทนสูตร 21-0-0 ได้เป็นอย่างดี และใช้รองพื้นแทน สูตร 15-15-15 50 – 100 กก.ต่อไร่
มันสำประหลัง ข้าวโพด หว่านให้ทั่วช่วงเริ่มตั้งตัว หรือใช้กลบโคนต้น 50 – 100 กก.ต่อไร่
ต้นไม้และไม้ผล เน้นการสร้างใบและลำต้น  1 หรือ 2  กก./ต้น
ไม้ล้มลุก สับประรด และ ผัก หน่อไม้ฝรั่ง ใช้รองพื้น หรือหว่านให้ทั่วหลังจากย้ายกล้า  กลบโคนปุ๋ย 50 – 100 กก.ต่อไร่

 

อินทรีย์-เคมี  

ปุ๋ยอิทรีย์ – เคมี สูตร 8 – 4 – 4 เหมาะสำหรับไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว เช่นส้ม ทุเรียน ลำไย เงาะ ฯลฯ
ปุ๋ยอิทรีย์ – เคมี สูตร 9 – 3 – 3 ใช้เร่งความเขียวในนาข้าว ใช้กับพืชผัก เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี ผักชี ฯลฯ
ปุ๋ยอิทรีย์ – เคมี สูตร 6 – 3 – 3 ใช้รองพื้นในนาดินทราย ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ของพืชหัว และบำรุงต้มของไม้ผล
ปุ๋ยอิทรีย์ – เคมี สูตร 12 – 4 – 4 ใช้เร่งความเขียวในนาข้าว ใช้กับพืชผัก เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี ผักชี ฯลฯ
ปุ๋ยอิทรีย์ – เคมี สูตร 14 – 3 – 4 เหมาะสำหรับไม้ผลในช่วงติดผลเล็ก ช่วยให้ขั้วเหนียว ไม่หลุดง่าย ได้ผลผลิตมาก
ปุ๋ยอิทรีย์ – เคมี สูตร 8 – 3 – 3 ใช้เร่งความเขียวในนาข้าว เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี ผักชี ฯลฯ

 

ปุ๋ยเคมีสูตร 30 – 0 – 0 เร่งการเจริญเติบโตในนาข้าว พืชผักและผลไม้ ทุกชนิด ในช่วงแรกเพื่อเพิ่มความเขียวของใบ
ปุ๋ยเคมีสูตร 8 – 24 – 24 ใช้กับพืชไร่ตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเหลืง ถั่วเขียว ใช้กับผลไม้ เช่น ส้ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจี่ ลำไย ใช้กับพืชผัก เช่น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง
ปุ๋ยเคมีสูตร 16 – 16 – 8 ใช้รองพื้นในนาข้าวที่ปลูกในนาดินทราย ใช้กับพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าว ฟ่าง ปอ ฯลฯ ใช้กับพืชผัก เช่น ผักกาด กะหล่ำ ฯลฯ
ปุ๋ยเคมีสูตร 16 – 8 – 8 ใช้รองพื้นในนาข้าวที่ปลูกในนาดินทราย ใช้กับพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าว ฟ่าง ปอ ฯลฯ ใช้กับพืชผัก เช่น ผักกาด กะหล่ำ ฯลฯ
ปุ๋ยเคมีสูตร 12 – 4 – 4 ใช้รองพื้นในนาข้าว ใช้กับพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าว ฟ่าง ปอ ฯลฯ ใช้กับพืชผัก เช่น ผักกาด กะหล่ำ พริก แตงโม ฯลฯ
ปุ๋ยเคมีสูตร 13 – 13 – 21 ใช้กับน้ำมันปาล์ม กาแฟ สะตอ ลางสาด โกโก้ ลองกอง
ปุ๋ยเคมีสูตร 18 – 4 – 6 เร่งการเจริญเติบโตของพืชเพิ่มการแตกยอด ใช้ได้กับพืชทุกชนิดในช่วงต้องเร่งการเจริญเติบโต เช่นยางพารา ผลไม พืชผัก และไม้ยืนต้นอื่นๆ
ปุ๋ยเคมีสูตร 5 – 5 – 30 ใช้บำรุง เหมาะกับพืชลงหัวให้หัวใหญ่ แน่น ได้คุณภาพ เช่น มันต่างๆ หัวหอม กระเทียม ฯลฯ
ปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 ใช้รองพื้นในพืชไร่ บำรุงต้นในไม้ผลทั้งต้นขนาดเล็กและต้นขนาดใหญ่ ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
ปุ๋ยเคมีสูตร 46 – 0 – 0 เร่งการเจริญเติบโตในนาข้าว พืชผักและผลไม้ทุกชนิดในช่วงแรก เพื่อเพิ่มความเขียวของใบ ใช้เป็นแม่ปุ๋ยธาตุ ไนโตรเจน
ปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 17 – 8 ใช้กับยางพารา สำหรับบำรุงต้นและเพิ่มน้ำยาง หลังจากเปิดกรีดยางแล้ว
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: